AKCESORIA DO SZKŁA HARTOWANEGO

INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

Z dniem 02 stycznia  2014 r. Centrum Dystrybucji Akcesoriów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę komandytową pod nazwą CDA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Przekształcenie spółki nastąpiło na podstawie art. 551 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, CDA Polska Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowej jako spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej na zasadzie kontynuacji, w tym także prawa z łączącej Strony umowy. W związku z tym nie jest wymagane sporządzanie aneksu do umowy, która pozostaje w mocy bez zmian.

Podajemy do wiadomości aktualne dane rejestrowe spółki:

CDA Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej C.D.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Spółka może używać skrótu : CDA Polska Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej C.D.A. Sp. z o.o.)

Zmianie uległ numer KRS: 0000491876

Nie ulegają zmianie: adres: ul. Robotnicza 60, 53-608 Wrocław , NIP: 895-180-22-52, Regon: 932951188, rachunki bankowe.

CDA Polska Sp. z o.o. Sp. k.  gwarantuje ciągłość i niezakłóconą realizację wiążącej Strony umowy.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Znajdź nas na blogu
Blog
Znajdź nas na instagramie
Instagram
Znajdź nas na YouTube
YouTube
Znajdź nas na Pinterest
Pinterest